suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Voit vaikuttaa ranta-asemakaavaan ilmaisemalla mielipiteesi valmisteilla olevasta kaavasta nähtävilläoloaikana.

Sinulla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun työn eri vaiheissa. Ranta-asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä.

Sinulla on oikeus laadituttaa ranta-asemakaava omistamallesi ranta-alueelle.

Ranta-asemakaavalla ohjataan rakentamista ranta-alueilla. Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan noudattamista.

Ranta-asemakaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus ja rakentamisen tulee sopeutua rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Yhdyskuntalautakunta päättää ranta-asemakaavojen vireilletulosta ja hyväksyy kaavan laatijan. Ranta-asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Ole yhteydessä kaupungin kaavoitusviranomaisiin ennen ranta-asemakaavahankkeeseen ryhtymistä ja suunnitelmien laatimista.

Hae muutosta voimassa olevaan kaavaan Asemakaavan muutoshakemus -lomakkeella. Toimita mielipiteesi nähtävillä olevasta kaavasta kirjallisesti kaupungin kirjaamoon.

Vireillä olevia ranta-asemakaavahankkeita voit seurata linkistä ”Kaupunkisuunnittelun suunnitelmien ja hankkeiden verkkosivu”.

Voit kysyä kaavoitukseen liittyvistä asioista soittamalla kaavoituksen asiakaspalveluun tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asemakaavoitus@ouka.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Ranta-asemakaavan laatiminen ja muuttaminen on maksullista. Kaavan muutoksen laatimis- ja kuulutuskustannukset peritään hakijalta. Katso hinnasto asemakaavan muutoshakemuksesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 4.6.2020