suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Yleis- ja ranta-asemakaavojen lisäksi rantarakentamista ohjataan myös Liperin kunnan rakennusjärjestyksellä.

Liperissä keskeisimmät rantarakentamisalueet ovat yleis- tai ranta-asemakaavoitettuja. Keskeinen tavoite rantarakennusoikeuden määrittämisessä on maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Ranta-asemakaavoitus on pääsääntöisesti ollut maanomistajalähtöistä.

Liperissä asemakaavoituksesta vastaa elinympäristöpalvelut.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo- valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus, jonka kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus lopulta hyväksyy.

Voit vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä Liperin Elinympäristöpalveluiden palvelupisteessä sekä kuntapalveluiden verkkosivuilla. Ranta-asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Kotiseutu-uutisissa sekä kuntapalveluiden verkkosivuilla. Ranta-asemakaavaprosessin aikana voidaan järjestää myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia tai kerätä tietoa kyselyillä. Näistä tiedotetaan aina erikseen.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Liperissä kaavoituksen yhteyshenkilönä toimii maankäyttöpäällikkö.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kulut peritään maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 1.10.2021