suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Yleis- ja ranta-asemakaavojen lisäksi rantarakentamista ohjataan myös Liperin kunnan rakennusjärjestyksellä.

Liperissä keskeisimmät rantarakentamisalueet ovat yleis- tai ranta-asemakaavoitettuja. Keskeinen tavoite rantarakennusoikeuden määrittämisessä on maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Ranta-asemakaavoitus on pääsääntöisesti ollut maanomistajalähtöistä.

Liperissä asemakaavoituksesta vastaa ...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Liperissä kaavoituksen yhteyshenkilönä toimii maankäyttöpäällikkö.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Palvelun toteuttaa

Liperin kunta

Palvelusta vastaa

Liperin kunta
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 2.5.2023