suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Konnevedellä kunta vastaa ranta-asemakaavaoituksesta. Ranta-asemakaava on asemakaavan erityinen muoto siten, että se sijoittuu ranta-alueelle ja että maanomistajalle tulee ilman erityisiä perusteita kielteiselle kaavapäätökselle myöntää lupa laadituttaa ranta-asemakaava kunnan hyväksymällä maankäytön konsultilla. Vaikuttavuudeltaan ranta-asemakaava on asemakaavan mukainen.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo- valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus, joka tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Voit vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen lausumalla mielipiteesi kaavaluonnoksesta suunnitteluvaiheessa tai jättämällä ehdottamisvaiheessa muistutuksen kaavaehdotuksesta ilmoitettuina nähtävilläoloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä yhteispalvelupisteessä kunnantalon aulassa sekä kunnan verkkosivuilla. Ranta-asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Laukaa-Konnevesi- lehdessä sekä kunnan verkkosivuilla.

Ranta-asemakaavasta voit valittaa hallinto-oikeuteen määräajan puitteissa.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Toimita kirjallinen mielipide tai muistutus sähköpostilla osoitteeseen henri.pennanen@konnevesi.fi tai kirjeitse rakennustarkastajalle osoitteeseen Kauppatie 25, 44300 Konnevesi.

Hallinto-oikeuteen voi tehdä kunnallisvalituksen 30 vuorokauden kuluessa kaavakuulutuksen julkaisusta. Kunnallisvalituksesta lisää tietoa Kuntaliiton sivuilla: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnallisvalitus

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Osallisia ovat suunnittelualueen ja sen lähistön maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020