suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan noudattamista. Kaavojen lisäksi rantarakentamista ohjataan Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksellä.

Maanomistaja voi huolehtia loma-asumista ohjaavan ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa Jyväskylän kaupunki. Ennen kaavan laatimista selvitetään ranta-asemakaavan laatimisen edellytykset. Ranta-asemakaavat valmistellaan vuorovaikutteisena prosessina maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti. Rantakaavoituksessa tulee ottaa huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Ranta-asemakaavan kustannuksista vastaa maanomistaja. Kustannuksia ovat muun muassa kaavan laatijan kustannukset, kaavoitusmaksu, pohjakartan ja selvitysten kustannukset.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Lisätietoja ranta-asemakaavoista saat ottamalla yhteyttä Jyväskylän kaupungin kaavoitukseen https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/asemakaavoituksen-yhteystiedot

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020