suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hankasalmen kunta

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Hankasalmi
  • Julkinen palvelu

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Maanomistaja voi huolehtia loma-asumista ohjaavan ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa Hankasalmen kunta. Ennen kaavan laatimista selvitetään ranta-asemakaavan laatimisen edellytykset. Ranta-asemakaavat valmistellaan vuorovaikutteisena prosessina maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti. Ranta-alueiden kaavoituksessa tulee ottaa huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Ranta-asemakaavan laatimisen kustannuksista vastaa maanomistaja. Kustannuksia ovat muun muassa kaavan laatijan, pohjakartan ja selvitysten kustannukset.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Lisätietoja ranta-asemakaavoista antaa Hankasalmen kunnan tekninen päällikkö puh. 014 267 1229.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelusta vastaaHankasalmen kunta
Palvelun toteuttaaHankasalmen kunta
Alue Hankasalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hankasalmen kunta
Päivitetty: 26.3.2019