suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alavuden kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Alavus
  • Julkinen palvelu

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, ettei rannalle saa rakentaa ilman kaavaa. Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kaupunkiin ja toimitettava kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunta hoitaa kaavan hallinnollisen prosessin j ...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Ranta-asemakaava valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa. Kaavoitustyön käynnistymisestä eli vireille tulosta, nähtävillä olosta ja kaavan hyväksymisestä tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, joka löytyy kaupungin kotisivuilta, Viiskunta -lehdessä ja kaupungin internet -sivuilla. Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa. Ehdotusvaiheessa voi jättää kaavaa koskevan muistutuksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Palvelun toteuttaa

Alavuden kaupunki

Palvelusta vastaa

Alavuden kaupunki
Tekstistä vastaa: Alavuden kaupunki
Päivitetty: 9.12.2022