suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alavuden kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Alavus
  • Julkinen palvelu

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, ettei rannalle saa rakentaa ilman kaavaa. Maanomistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kaupunkiin ja toimitettava kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunta hoitaa kaavan hallinnollisen prosessin ja maanomistaja hankkii kaavan laatijan.

Ranta-asemakaavan laatimista omille maille haetaan Alavuden kaupunginhallitukselta joko vapaamuotoisella allekirjoitetulla hakemuksella tai valmiilla hakemuslomakkeella, joka on Alavuden kaupungin kotisivulla. Hakemus kaavan laatimiseksi osoitetaan Alavuden kaupunginhallitukselle ja toimitetaan osoitteeseen Alavuden kaupunki, PL 14, 63301 ALAVUS tai info@alavus.fi

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Ranta-asemakaava valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin rantaasemakaavoitus vaikuttaa. Kaavoitustyön käynnistymisestä eli vireille tulosta, nähtävillä olosta ja kaavan hyväksymisestä tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, joka löytyy kaupungin kotisivuilta, Viiskunta-lehdessä ja kaupungin internet -sivuilla. Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa. Ehdotusvaiheessa voi jättää kaavaa koskevan muistutuksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Kunnalla on oikeus periä kaavan käsittelystä aiheutuneet kustannukset maanomistajalta (MRL § 59). Kustannukset peritään Alavuden kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAlavuden kaupunki
Palvelusta vastaaAlavuden kaupunki
Alue Alavus
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Alavuden kaupunki
Päivitetty: 2.2.2022