suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ähtärin kaupunki

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Ähtäri
  • Julkinen palvelu

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja. Kaupungin tulee hyväksyä kaavan laatija.

Voit vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Toimita kirjallinen mielipide tai muistutus ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ahtari.fi tai kirjeitse osoitteeseen Ähtärin kaupunki, kaavoituspalvelut, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Ranta-asemakaavaan vaikuttaminen on maksutonta, mutta maanomistaja kustantaa kaavan laadinnan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaÄhtärin kaupunki
Palvelusta vastaaÄhtärin kaupunki
Alue Ähtäri
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ähtärin kaupunki
Päivitetty: 30.9.2021