suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iitin kunta

Rakentamisen luvat

  • Palvelu
  • Iitti
  • Julkinen palvelu

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Rakennusjärjestyksessä määritellään myös toimenpiteiden luvan ja ilmoituksenvaraisuus sekä haettavan toimenpiteen lupamuoto.

Rakennuslupa

uuden rakennuksen rakentamiseen

korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen

rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen (esim. ullakkohuoneet)

korjaus- tai muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä vedeneristystyöt

uuden tulisijan tai savupiipun rakentaminen/asentaminen

rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen

määräajan paikallaan pysytettävän rakennuksen rakentamiseen.

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämispäivästä.

Toimenpidelupa

rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen

rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai maisemakuvaan

maalämpökaivon poraaminen tai jätevesijärjestelmän uusiminen

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä.

Ilmoitusmenettely

rakennusjärjestyksestä selviää toimenpiteet joihin sovelletaan ilmoitusmenettelyä

Maisematyölupa

Maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin tarvitaan asemakaava-alueella maisematyölupa.

Purkamislupa/Purkamismenettely

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu-/tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat.

Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Kyseessä on silloin purkamisilmoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIitin kunta
Palvelusta vastaaIitin kunta
Alue Iitti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iitin kunta
Päivitetty: 1.4.2020