suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Rakennusvalvonta

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvontatoimisto on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm. rakennusluvista, toimenpideluvista, ja -ilmoituksista, rakentamismääräyksistä, rakennussuojeluasioista, maisematyöluvista, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista.

Lupamenettelyä säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi kunnan rakennusjärjestys.

Rakennustarkastaja on tavattavissa toimistolla varmimmin maanantaisin. Muulloin ajanvarauksella, rakennustarkastaja puh. 040 8012 265.

Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä tarkastuksia, antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Rakennusluvat käsitellään joustavasti ja nopeasti viranhaltijapäätöksinä, jolloin päätöksenteko ei ole sidottu kokouspäivämääriin. Mikäli hakija tarvitsee poikkeamisluvan, tulee varautua useamman kuukauden viiveeseen.

Rakennuslupapäätökset nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla 14 päivän ajan sekä posio.fi sivulla, julkiset kuulutukset.

Posion kunnan alueelle haettavat maa-ainesluvat käsittelee ja myöntää Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimiva ympäristöjaosto. Kuusamon kaupunki, PL 9, 93601 Kuusamo. Puh. 040 860 8600.

Toimi näin

Ohjausta ja neuvontaa saa Posion kunnan rakennusvalvonnasta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 21.12.2020