suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntyharjun kunta

Rakennusvalvonta

  • Palvelu
  • Mäntyharju
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvonta vastaa neuvontapyyntöihin (esim. lupaneuvonta, rakennusoikeuskyselyt, rakennus- ja huoneistorekisteriotteet jne..) ensisijaisesti Lupapiste.fi-palvelun (Kysy neuvoa) kautta. Nämä pyynnöt välittyvät koko rakennusvalvonnan henkilöstölle ja ovat siten nopeammin käsiteltävissä.

Suoraan sähköpostiin laitettuihin kyselyihin vastataan resurssien puitteissa.

Rakennusvalvonnan palvelut:

• Huolehtii rakennetun ympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä, kestävyydestä ja lainmukaisuudesta.

• Pyrkii edistämään ympäristöön sopeutuvaa ja yleisen edun huomioon ottavaa rakentamista.

• Neuvoo rakennushankkeeseen ryhtyvää kaavamääräysten tulkinnassa ja lupien hakemisessa sekä antaa tietoa vaatimuksista ja velvoitteista.

• Valvoo kaavojen noudattamista.

• Käsittelee poikkeamista, rakentamista, purkamista, kunnostusta, maisematöitä (esim. puunkaato asemakaava-alueella), haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiä yms. koskevia lupia.

• Arkistoi lupapäätökset ja niihin liittyvät dokumentit ja hakee tarvittaessa tietoja arkistosta.

Toimi näin

Jos suunnittelet uuden rakennuksen rakentamista, vanhan korjaamista, laajentamista tai muuta toimenpidettä, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rakennusvalvonta pyytää lupakäsittelyn vaatimat lausunnot, kuten paloinsinööri, vesihuoltomestari, ympäristöpalvelut, yms.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokainen kunnan alueella rakennushankkeeseen ryhtyvä on oikeutettu rakennusvalvonnan palveluihin ja velvollinen noudattamaan rakennusvalvonnan ohjeita ja määräyksiä.

Maksullisten palvelujen hinnat on ilmoitettu rakennuslautakunnan hyväksymässä Taksassa.

Palvelu on maksuton.

Maksullisten palvelujen hinnat on ilmoitettu rakennuslautakunnan hyväksymässä Taksassa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMäntyharjun kunta
Palvelusta vastaaMäntyharjun kunta
Alue Mäntyharju
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mäntyharjun kunta
Päivitetty: 25.2.2021