suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Mikkelin kaupunki

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu
Alue: Mikkeli
Palvelun kieli: suomi

Vanhoja lupa-asiakirjoja säilytetään Mikkelin kaupungin ja liitoskuntien arkistoissa. Arkistoista saat lupa-asiakirjoja ja lupapäätöksen yhteydessä syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia sekä erityissuunnitelmia, kuten rakenne- ja LVI-suunnitelmia.


Toimi näin

Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voit tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta et voi saada niitä ulkopuolelle lainaan.

Arkistossa säilytettäviin julkisiin asiakirjoihin voit tutustua paikan päällä Mikkelin kaupungin virastotalolla; alkuperäisiä asiakirjoja ei luovuteta. Asiakirjat tilataan nähtäväksi arkistohakulomakkeella, ja tarvittaessa asiakirjat toimitetaan kopioitavaksi asiakkaan pyynnöstä, jolloin asiakkaan on ilmoitettava laskutusosoite.

Vastausajat vaihtelevat, ja tilaukset kannattaa tehdä ajoissa. Lupa-asiakirjat haetaan arkistoista ja hakijalle ilmoitetaan, kun asiakirjat ovat nähtävissä. Yleensä on hyvä varautua 1–2 viikon vastausaikaan. Laajan asiakirjamäärän tai selvitystyön vaativa arkistohaku voi kestää kuukauden.

Tilatut asiakirjat pidetään nähtävänä Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan palvelupisteellä viikon ajan ilmoituksesta, jonka jälkeen asiakirjat palautetaan arkistoon.

Vaativien ja aikaa vievien asiakirjojen hausta tai laatimisesta voidaan laskuttaa rakennusvalvonnan taksan kohdan 9.3 mukaisesti. Laskutuksesta ilmoitetaan erikseen.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Kopiolaitos laskuttaa asiakirjojen kopioinnista oman taksansa mukaisesti, ja vaativien asiakirjojen hausta laskutetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.


Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.


Palvelun toteuttaa: 
Mikkelin kaupunki