suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Konnevedellä rakennusvalvonnassa säilytetään hyväksytyn lupapäätöksen yhteydessä syntyneet asiakirjat, vahvistetut piirustukset ja erityissuunnitelmat, joita ovat rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset sekä rakennusvalvonnan katselmuspöytäkirjat.

Konnevedellä rakennusvalvonnan arkistoista on mahdollista saada asiakirjoja kopioituna paperisena versiona tai digitaalisessa muodossa. Asiakirjoja löytyy ...

Toimi näin

Ota yhteys kunnan rakennustarkastajaan arkistopalveluita koskien.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada nähtäväkseen arkistossa säilytettävä julkinen asiakirja.

Piirustuskopioiden käytössä on kuitenkin otettava huomioon, että rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain (404/61, lakiin myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukainen tekijänoikeus rakennuspiirustukseen.​

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Palvelun toteuttaa

Konneveden kunta

Palvelusta vastaa

Konneveden kunta
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020