suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Konnevedellä rakennusvalvonnassa säilytetään hyväksytyn lupapäätöksen yhteydessä syntyneet asiakirjat, vahvistetut piirustukset ja erityissuunnitelmat, joita ovat rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset sekä rakennusvalvonnan katselmuspöytäkirjat.

Konnevedellä rakennusvalvonnan arkistoista on mahdollista saada asiakirjoja kopioituna paperisena versiona tai digitaalisessa muodossa. Asiakirjoja löytyy jopa 1940-luvulta. Asiakirjat voidaan lähettää sähkäpostilla tarvittaessa. Arkistoon dokumentteja voi tulla katsomaan kunnanviraston aukioloaikoina 9-15. Tiedustelut ja pyynnöt kunnan rakennustarkastajalle.

Toimi näin

Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voit tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta et voi saada niitä ulkopuolelle lainaan.

Ota yhteys kunnan rakennustarkastajaan arkistopalveluita koskien.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada nähtäväkseen arkistossa säilytettävä julkinen asiakirja.

Piirustuskopioiden käytössä on kuitenkin otettava huomioon, että rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain (404/61, lakiin myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukainen tekijänoikeus rakennuspiirustukseen.​

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Rakennusvalvonnan taksat löytyvät alla olevasta asiointikanavasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020