suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Rakennussuojeluesityksen tekeminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen tai rakennetun ympäristön suojelemisesta voi tehdä esityksen ELY-keskukselle. ELY-keskus voi suojella rakennuksen rakennusperintölain nojalla, jos rakennus on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä. Asemakaavoitetulla alueella rakennussuojelu toteutetaan ensisijaisesti kunnan kaavamääräyksin. Eräissä tilanteissa myös asemakaava-alueella voidaan antaa erilline ...

Toimi näin

Ennen suojeluesityksen tekemistä kannattaa olla yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon, josta saat apua rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyssä.

Laadi ELY-keskukselle vapaamuotoinen kirjallinen esitys suojelusta. Esityksessä on oltava:

  • tiedot rakennuksesta ja sen sijaintipaikasta
  • tiedot rakennuksen omistajasta, jos ovat tiedossa
  • perustelut suojeluesitykselle

Kerro suojeluesityksessä mahdollisuuksien mukaan rakennuksen iästä, käyttöhistoriasta ja siihen liittyvistä tapahtumista, ulkoasun/sisätilojen säilyneisyydestä sekä rakennuksen asemasta osana historiallista kokonaisuutta ja kulttuurimaisemaa.

Mukaan on hyvä liittää myös suojeluesitystä tukevia karttoja, kuvia ja asiakirjajäljennöksiä.

Jos esityksen tekijänä on rekisteröity yhteisö, liitä esitykseen selvitys yhteisön voimassa olevista säännöistä ja nimenkirjoitukseen oikeutetuista henkilöistä, esimerkiksi ajantasainen ote yhdistys- tai kaupparekisteristä. Yhteisön tulee toimittaa kopio sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty suojeluesityksen tekemisestä yhteisön nimissä.

Lähetä suojeluesitys siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella kohde on.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennusperintölain mukaisen suojeluesityksen saa tehdä rakennuksen omistaja, valtion viranomainen, kunta, alueellinen vastuumuseo, maakuntaliitto tai rekisteröity yhteisö. Esityksen tekijän tulee toimia esityksen kohteena olevan rakennuksen sijaintialueella ja sen toimialaan täytyy kuulua kulttuuriperinnön vaaliminen tai rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen. Saamelaiskäräjät voi tehdä suojeluesityksen saamelaisesta rakennusperinnöstä ja kolttien kyläkokous kolttasaamelaisesta rakennusperinnöstä. ELY-keskus voi panna suojeluasian vireille myös omasta aloitteestaan.

Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Suojelu voi koskea myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta.

Jotta rakennus voidaan suojella, sen on lisäksi oltava valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä.

Rakennuksen käyttötarkoitusta ei voida suojella.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 5.4.2024