suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämijärven kunta

Rakennuslupapalvelut

  • Lupa tai muu velvoite
  • Jämijärvi
  • Julkinen palvelu

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Yhteydenotto rakennuspäällikköön ennen hankkeen aloittamista on hyvä tie aloittaa hankkeen suunnittelu. Näin tiedät heti, minkälaisen luvan hankkeesi vaatii ja mitä lupa-asiakirjoja tarvitset.

Rakennusvalvonnasta saat myös muuta tärkeää tietoa sekä opastusta rakentamiseen.

Kun lupahakemus jätetään kaikkine tarvittavine asiakirjoineen, on luvan käsittely nopeaa ja päätös saadaan mahdollisimman pian rakentajalle.

Rakennusvalvonta

Vs Rakennuspäällikkö Antti Alarotu, GSM 040 581 0108

Kanslisti Riikka Koivumäki, GSM 040 769 9182

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

Tarvittavat lomakkeet ovat tulostettavissa Jämijärven kunnan nettisivuilta http://www.jamijarvi.fi/kunta/palvelut/tekninentoimi/hakemuksetlomakkeet

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupaa hakee rakennuspaikan haltija tai hänen asiamiehensä valtakirjalla. Yrityksissä lupaa voi hakea kaupparekisteriotteeseen merkitty nimenkirjoittaja.

Palvelu on maksullinen.

Jämijärven rakennusvalvontataksa löytyy osoitteesta http://www.jamijarvi.fi/kunta/palvelut/tekninentoimi/rakennusvalvontataksa

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJämijärven kunta
Palvelusta vastaaJämijärven kunta
Alue Jämijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jämijärven kunta
Päivitetty: 1.6.2021