suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Rakennuslupa tarvitaan, jos rakennushankkeesi on:

  1. Uudisrakennus, kun rakennat:
  • Omakotitaloa,
  • Muuta asuinrakennusta,
  • Loma-asuinrakennusta,
  • Autotallia,
  • Grillikotaa,
  • Kevytrakenteista talousrakennusta, jonka kerrosala yli 20 m², kun rakennus rakennetaan asemakaava-, ranta-asemakaava- ja yleiskaava-alueella tai rantavyöhykkeelle ja -alueelle. Muilla harvaan asutuilla alueilla kerrosala o ...

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Hakemus tehtävä pääsääntöisesti sähköisenä (osan liitteistä voi toimittaa paperisena), kun kohde sijaitsee Rovaniemen kaupungin alueella. Ylitornion kohteet haetaan vain paperihakemuksilla ja paperi liitteillä.

Ohjeet:

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=024752c7-8dc4-40a7-a0f5-a090b2272fee

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kaava, jossa on rakennuspaikat merkitty tai myönteinen suunnittelutarve- tai poikkeamispäätös.

Suunnitelmien on oltava Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen.


Määräaika

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ovat voimassa korkeintaan kaksi (2) vuotta antopäivästä, rakennuslupa on haettava ja saatava vireille tuon ajan kuluessa tai päätös vanhenee.

Käsittelyaika

Rakennusluvan käsittelyaika on arviolta 3-6 viikkoa siitä, kun kaikki liitteet ja hakemus on jätetty.

Voimassaoloaika

Lupa on aloitettava kolmen (3) vuoden aikana ja saatettava loppuun viiden (5) vuoden aikana rakennusluvan antopäivästä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 8.3.2022