suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ranuan kunta

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ranua
  • Julkinen palvelu

Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennustarkastaja tekee rakennuslupapäätökset enintään 600 m2 tai kaksi huoneistoa käsittäviä asuinrakennuksia ja sitä pienempiä rakennuksia koskevista hakemuksista. Suurempia rakennuksia koskevat lupahakemukset käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa.

Kaikki rakentaminen vaatii rakennusluvan, toimenpideluvan tai vähintäänkin kirjallisen ilmoituksen. Ilmoituksen ja toimenpideluvan tarve vaihtelee kaavoitetun ja kaavoittamattoman aluiden välillä ja se on määritelty kunnan rakennusjärjestyksessä.

Tarkempaa tietoa luvan tarpeesta saat kysymällä suoraan rakennustarkastajalta. Voit myös tutustua kunnan rakennusjärjestykseen.

Ranuan kunnan alueella on useita kaavoitettuja alueita, jotka ohjaavat alueiden rakentamista.

Kaavoittamattomalle ranta- alueelle uudelle rakennuspaikalle rakentaminen edellytttää pääsääntöisesti poikkeamispäätöksen. Poikkeamispäätöksen hakemisesta saa ohjeita rakennusvalvonnasta.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Hae rakennuslupaa rakennusvalvonnasta kirjallisesti. Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Anna lupa-asiakirjojen laatiminen ja niiden täydentäminen pääsuunnittelijan tehtäväksi. Näin suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet tulevat pääsuunnittelijan tietoon. Suunnittelun alussa pääsuunnittelija hankkii kaikki tarvittavat lähtötiedot.

Naapurikuuleminen

Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Rakennustarkastaja on paikalla toimistolla pääsääntöisesti maanantaisin. Muina päivänä paikalla toimistolla vain satunnaisesti. Maanantait ovat varattuja toimistossa asioiville. Katselmukset suoritetaan muina päivinä ja ne varataan suoraan rakennustarkastajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Palvelu on maksullinen.


Käsittelyaika

Lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Luvan käsittely kestää 2 – 4 viikkoa lupahakemusten määrästä (vuodenajasta) ja lupa-asiakirjojen valmiudesta riippuen.

Voimassaoloaika

Aloita rakennusluvan mukaiset työt (aloitusilmoitus) kolmen vuoden kuluessa ja saata ne loppuun (loppukatselmus) viiden vuoden kuluessa luvan antamisesta. Tee muiden lupien (esim. rakennemuutos, aita) mukaiset työt valmiiksi kolmen vuoden kuluessa. Lupien voimassaoloajalle voit hakea pidennystä sekä työn aloittamiselle että työn loppuunsaattamiselle. Hae jatkoaikaa luvan vielä ollessa voimassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRanuan kunta
Palvelusta vastaaRanuan kunta
Alue Ranua
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ranuan kunta
Päivitetty: 25.9.2020