suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Lupa- ja ympäristöpalvelujen toimialan Rakennusvalvontayksikkö käsittelee rakentamisen lupahakemukset Porin alueella.

Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö. Yrityksissä lupaa voi hakea kaupparekisteriotteeseen merkitty nimenkirjoittaja.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Lupahakemus jätetään ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Kohteen pääsuunnittelija varaa ajan apulaisrakennustarkastajalta tai tarkastajalta pääpiirustusten esittelemistä varten. Lupahakemuksen voi jättää myös verkkosivuilta tulostettavalla tai virastosta saatavalla lomakkeella. Hakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti ja lisätietoja antavat apulaisrakennustarkastajat ja tarkastajat tapauskohtaisesti. Pääpiirustukset toimitetaan toistaiseksi paperisena, sähköisen arkistointi-palvelun valmistumiseen saakka.

Rakennusvalvonnan lupa-asiat, neuvonta ja lupien vastaanotto ajanvarauksella, ajat varataan suoraan apulaisrakennustarkastajilta tai tarkastajilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Palvelun toteuttaa

Porin kaupunki

Palvelusta vastaa

Porin kaupunki
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 24.5.2022