suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Loviisan kaupunki

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Loviisa
  • Julkinen palvelu

Lähes kaikki rakentaminen vaatii luvan. Jos olet epävarma suunnittelemasi hankkeen luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan. Voit hakea rakennuslupaa nyt myös sähköisesti kaupungin e-Palvelusta. Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Rakennussuunnitelmien ja erityissuunnitelmien laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan tutkinto.

Rakennusluvan tarvitset ainakin kun rakennat uuden rakennuksen, laajennat vanhaa, muutat autotallin makuuhuoneeksi, teet harrastetilan vanhaan navettaan, rakennat pesutilat, muutat loma-asunnon vakituiseen asumiseen tai rakennat uuden savuhormin.

Toimenpideluvan tarvitset ainakin kun asennat maalämpökaivon, uusit jätevesijärjestelmän, pystytät katoksen tai jonkin muun rakennelman tai muutat rakennuksen ulkonäköä (julkisivutoimenpide).

Maisematyöluvan tarvitset, kun kaadat puun/puita tai teet maanrakennustöitä asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Jos haluat purkaa vanhan rakennuksen, ilmoita siitä rakennusvalvontatoimistoon. Purkaminen saattaa edellyttää lupaa.

Lisätietoja luvan varaisista rakennustoimenpiteistä löytyy Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksestä, Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksestä sekä maankäyttö- ja rakennuslaista (125 §, 126 §, 127§ ja 128 §) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksesta (62 §).

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLoviisan kaupunki
Palvelusta vastaaLoviisan kaupunki
Alue Loviisa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Loviisan kaupunki
Päivitetty: 26.5.2020