suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Rakennuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Rakennus- ja toimenpidelupaa haetaan Laukaan kunnan rakennusvalvonnalta. Kunnan rakennusjärjestyksessä on määritelty toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Laukaan ja Hankasalmen kunnat ovat yhteistoimintasopimuksella sopineet rakennusvalvonnan viranomaistehtävien hoitamisesta. Vastuukuntana toimii Laukaa.

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Lisätietoja rakennus- ja toimenpideluvista saat verkkosivulta, rakennustarkastajilta sekä rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta. Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostitse (rakennusvalvonta@laukaa.fi).

Rakentamisen luvat -verkkosivulta löydät:

  • sähköisen asioinnin
  • tulostettavat lomakkeet
  • hakuohjeet
  • rakennusjärjestyksen
  • rakennusvalvonnan henkilöstön yhteystiedot
  • rakennusvalvonnan taksan

Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen voit täyttää sähköisessä asioinnissa, lähettää postitse (PL 6, 41341 Laukaa) tai tuoda sen rakennusvalvonnan asiakaspalveluun. Lupahakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvonnan taksan löydät Maksut ja taksat -verkkosivulta.


Määräaika

Rakentamaan saa ryhtyä vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen.

Voimassaoloaika

Rakennusluvan mukaiset työt tulee aloittaa 3 vuoden kuluessa. Jollei työtä ole aloitettu määräajassa, lupa raukeaa ellei sitä jatketa. Rakennustyö on suoritettava loppuun 5 vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä. Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta. Ilmoitus raukeaa, jollei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun voimassaoloaikana (käsittelypäivä + 3 vuotta).

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Hankasalmi, Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 18.2.2021