suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Rakennuksen sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Seinäjoen kaupunki
Alue: Seinäjoki
Palvelun kieli: suomi

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto.

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista. Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Asiakas tilaa merkintätyön sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on hyväksytty. Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuksenpaikan merkintää ja sen jälkeen, kun korkeusasema on tuotu tontille, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen pohjan kaivua ja ns. lankapukkien rakentamista varten. Mittauspalvelut suorittaa tarvittaessa myös likimain mittauksen, mutta perii tästä toimenpiteestä erillisen, käytettyyn työaikaan perustuvan maksun. Rakennuksen perustusten (sokkeli) valmistuttua asiakas tilaa Mittaus ja kiinteistöt -yksiköltä rakennuksen sijaintikatselmuksen. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Suoritetusta katselmuksesta kirjoitetaan asiakkaalle todistus. Palvelusta peritään taksan mukainen maksu.


Toimi näin

Tilaa työ mittauspalveluista sen jälkeen kun rakennuslupa on myönnetty.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Palvelun toteuttaa: 
Seinäjoen kaupunki