suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Rakennetun ympäristön valvonta

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvonta valvoo rakennetun ympäristön kuntoa ja siisteyttä. Rakennusvalvonta valvoo ympäristön hoitoa muun muassa pitämällä katselmuksia ja antamalla korjauskehotuksia.

Rakennukset ja niiden ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena ja sellaisessa kunnossa, ettei siitä vaarannu terveys, turvallisuus ja käyttökelpoisuus. Rakennus ei myöskään saa aiheuttaa ympäristöhaittaa tai rumentaa ympäristöä.

Rakennukset on rakennettava rakenteellisesti käyttötarkoitukseensa sopiviksi ja turvallisiksi. Niiden on oltava säädösten ja määräysten mukaisella etäisyydellä naapurin rajasta ja rakennuksista ja sopeuduttava ympäristöön. Rakennus ei saa aiheuttaa naapurille tai ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Vaasan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikkaa ei saa käyttää sellaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavat ulkovarastot, jätesäiliöt tai -katokset ja vastaavat rakennelmat on tarvittaessa suojattava istutuksin tai aidalla.

Käyttämättömät rakennukset on taajama-alueilla suojattava niin, etteivät asiattomat pääse niihin sisälle. Suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia on hoidettava niin, ettei niiden säilyminen vaarannu.

Käytöstä poistetut kaivot ja muut vaaralliset rakennelmat on peitettävä niin, ettei niistä aiheudu vaaraa.

Toimi näin

Rakennetun ympäristön epäsiisteydestä tai muusta epäkohdasta voi ilmoittaa kirjallisesti Vaasan kaupungin rakennusvalvontaan, Kirkkopuistikko 26, 65100 Vaasa.

Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä.

Asiasta tulee julkinen, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 17.9.2020