suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Rajankäynti

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Heinolan kaupunki
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kieli: suomi

Rajankäynnistä laaditaan toimituspöytäkirja ja kartta, jonka jälkeen toimitus merkitään valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin (KTJ).


Toimi näin

Rajankäynnin hakijana voi olla esimerkiksi kiinteistön omistaja tai osaomistaja, vuokraoikeuden haltija, kunta tai henkilö, jonka oikeutta rajankäynti välittömästi koskee.

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan tontinomistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajanmäärääminen.

Rajankäyntiä haetaan maankäytöstä, kiinteistö- ja mittausyksiköstä.

Sitovan tonttijaon ulkopuoliset rajankäynnit haetaan Maanmittauslaitokselta.


Kenelle ja millä ehdoin

Rajankäynnin edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka, rakennetaan tarvittavat rajapyykit kadonneiden tilalle ja merkitään tarvittaessa rajalinja maastoon. Rajankäynti on tarpeen, kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rajankäynneistä ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.


Palvelun toteuttaa: 
Heinolan kaupunki