suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Räjähteiden varastointi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Räjähteiden pysyvää tai tilapäistä varastointia harjoittavalle kohteelle on haettava lupa Tukesilta.

Ilotulitteiden kaupan varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Ampuma-aseiden patruunoiden, sytytysnallien ja ruudin kaupan varastointiin, jos varasto on myymälähuoneessa, riittää Arpajais- ja Asehallintoyksikön myöntämä asealan elinkeinolupa. Jos varasto on rakennuksen muussa tilassa kuin myymälähuoneessa, tulee lupaa kaupan varastolle hakea Tukesilta.

Räjähteiden pysyvällä varastoinnilla tarkoitetaan minkä tahansa vaarallisuusluokan (1.1 – 1.6) räjähteiden pysyväksi tarkoitettua varastointia. Pysyvä varastointi voi myös edellyttää, räjähteiden määrästä riippuen, turvallisuusselvitystä tai toimintaperiaateasiakirjaa.

Tilapäisellä varastoinnilla tarkoitetaan räjäytystyömaiden yhteydessä tapahtuvaa tilapäistä, työmaan ajan kestävää varastointia. Tilapäinen varastointi saa kestää enintään 2 vuotta. Jatkoajan myöntäminen (1+1 vuotta) on mahdollista tarkastuksen perusteella.

Ilotulitteiden kaupan varastoinnilla tarkoitetaan myyntipisteessä olevaa kaappia ja mahdollisesti kaupan pihamaalla olevaa erillistä, väliaikaiseen kaupan varastointiin tarkoitettua räjähdevarastokonttia.

Toimi näin

Hae Tukesin säädöstietopalvelusta räjähdeasetus (819/2015). Siinä esitetään hakemuksen ja ilotulitteiden kaupan varastoinnin osalta ilmoituksen asiakirjavaatimukset (17§). Voit tehdä vapaamuotoisen hakemuksen Tukesille. Standardit ovat maksullisia ja niitä voit tilata SFS:n verkkokaupasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset (selvillä olo -velvollisuus, valintavelvollisuus, huolehtimisvelvollisuus), räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen.

Varastojen sijainnille on annettu räjähdemäärästä riippuvia suojaetäisyysvaatimuksia eri kohteista.

Pysyvässä varastoinnissa tulee varastorakennuksen olla kiinteä rakennus tai varastoinnin on tapahduttava ns. räjähdekontissa, joka on normaalista merikuljetuskontista rakennettu, eristetty ja kaksoislukituksella varustettu metallikontti. Varastorakennuksen tarkemmat vaatimukset esitetään standardissa SFS 4397.

Kaupan sisätilassa olevan ilotulitekaapin rakenteen tulee olla standardin SFS 4399 vaatimukset täyttävä ja pihamaalla olevan kontin rakenteen osalta noudatetaan standardia SFS 4397 (ilman aitausta).

Myymälähuoneessa olevan patruuna-, sytytysnalli- ja ruutikaapin vaatimukset ovat samat kuin ilotulitekaapilla (SFS 4399), mutta muualla kuin myymälätilassa olevalle varastotilalle on erilaisia osastointi- ja lisäkaappivaatimuksia varastoitavista räjähteistä riippuen.

Toimijalla on velvollisuus ilmoittaa Tukesille pysyvän ja tilapäisen varaston sekä ampuma-aseiden patruunoiden, sytytysnallien ja ruudin kaupan muualla kuin myymälähuoneessa tapahtuvan varastoinnin turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista sekä pelastuslaitokselle kaupan varastoinnin muutoksista.

Tukes tekee pysyviin räjähdevarastoihin ja Tukesin luvalla oleviin kauppojen varastoihin määräaikaistarkastuksia. Toiminnan laajuudesta (3 eri kategoriaa) riippuen tarkastusväli on 1–5 vuotta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toimijalla oltava suomalainen y-tunnus tai toimijan on oltava oikeushenkilö, johon kansalliset säädösvelvoitteet voidaan kohdistaa.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Lupa on haettava ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä ja varaston rakennustöitä. Kaupan ilotulitevaraston ilmoitus on tehtävä 1 kk ennen myynnin alkua.

Käsittelyaika

Pysyvä varastointi 6 kk. Tilapäisen varastointiluvan ja ampuma-aseiden patruunoiden, sytytysnallien ym. varaston lupa n. 1 kk.

Voimassaoloaika

Pysyvän räjähdevaraston ja ampuma-aseiden patruunoiden, sytytysnallien ja ruudin kaupan varastoinnin lupa on voimassa toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 10.12.2019