suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Räjähteiden siirto Suomessa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Räjähteiden siirto Suomessa edellyttää kemikaaliturvallisuuslain mukaan, että räjähteiden vastaanottaja toimittaa räjähteiden lähettäjälle ennen siirtoa jäljennöksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) saamastaan siirtoon oikeuttavasta asiakirjasta, siirtotodistuksesta. Räjähteen vastaanottajalla on oltava siirtotodistus myös siinä tapauksessa, että hän noutaa räjähteet itse.

Siirtotodistus on pyydettäessä esitettävä Tukesille ja poliisille.

Siirtotodistuksilla osoitetaan hallussa olevan räjähde-erän luvallisuus siirron, varastoinnin ja säilytyksen yhteydessä. Räjähteiden siirtoon liittyy yleensä myös niiden kuljetus. Siirtotodistukset eivät korvaa vaarallisten aineiden kuljetussäädösten edellyttämiä kuljetusasiakirjoja.

Toimi näin

Täytä rekisteröinti-ilmoitus räjähteiden siirtotodistusta varten. Rekisteri-ilmoituksessa tulee antaa Suomessa tapahtuvaa siirtoa varten täytettävässä lomakkeessa mainitut tiedot. Näitä ovat mm. toiminnanharjoittajan y-tunnus, joka vaaditaan myös panostuspalveluja tarjoavalta yksityiseltä panostajalta. Esimerkiksi kopio voimassaolevasta panostajan lupakirjasta on osoitus oikeudesta hankkia räjähteitä.

Siirtotodistus voidaan myöntää ainoastaan Suomessa räjähdealalla toimivalle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jonka rekisteröity toimiala tai sivutoimiala liittyy räjähdealaan. Vaatimus siirtotodistuksesta ei kuitenkaan koske tehdasalueen, varastoalueen tai työmaan sisällä tapahtuvia siirtoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Siirtotodistus myönnetään yritykselle tai henkilölle, jolla on kemikaaliturvallisuuslain mukaisesti oikeus hankkia räjähteitä ja joka on tehnyt Tukesille ilmoituksen rekisteröintiä varten. Kemikaaliturvallisuuslain mukaan räjähteiden hankintaan on oikeutettu

• se, jolla on räjähteiden valmistuslupa

• se, jolla on räjähteiden varastointilupa

• se, jolla on muu oikeus varastoida räjähteitä kaupan yhteydessä, kuten ampuma-aselain mukainen lupa ampuma-aseiden patruunoiden kauppaan

• räjäytys- ja louhintatöitä tekevä liike, jonka palveluksessa on panostaja, joka vastaa räjähteistä, ja jolla on voimassaoleva panostajan lupakirja.

Räjähteiden siirtoon liittyen räjähteiden valmistukseen, varastointiin, käyttöön siirtoon tai kauppaan oikeutetun yrityksen tai henkilön (räjähdealan yritys) tulee pitää yllä tiedostoa, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot: saapuneet räjähteet ja niiden lähettäjien nimet, lähetetyt räjähteet ja niiden vastaanottajien nimet ja siirtotodistusten numerot, varastossa olevat räjähteet ja omassa toiminnassa käytetyt räjähteet.

Tiedosto on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona siirto tapahtui. Tiedosto on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Siirtotodistus tulee olla mukana räjähteitä kuljetettaessa.

Mikäli perusteena ollut panostajankirja perutaan, tulee liikkeen osoittaa uusi vastuullinen panostaja. Mikäli yksityishenkilöltä perutaan panostajankirja, tulee henkilön esittää Tukesille yksityishenkilölle myönnetyn siirtotodistuksen peruuttamista.

Mikäli ase- ja patruunamyyntilupa perutaan, tulee toiminnanharjoittajan esittää ruudille ja nalleille olevan siirtoluvan peruuttamista.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Lupaa on haettava ennen aiottua räjähteiden siirtoa.

Käsittelyaika

Seitsemän (7) päivää

Voimassaoloaika

Siirtotodistus on pääsääntöisesti voimassa viisi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 14.2.2022