suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oikeusrekisterikeskus

Rahamääräisten seuraamusten täytäntöönpano

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Oikeusrekisterikeskus täytäntöönpanee seuraavat tuomioistuimen tai viranomaisen määräämät rahamääräiset seuraamukset

 • rikesakkomääräykset
 • sakkomääräykset
 • rangaistusmääräykset
 • liikennevirhemaksut
 • tuomioistuimen tuomitsemat päiväsakot
 • rikosuhrimaksut
 • valtiolle rikosasioissa maksettavaksi tuomitut korvaukset
 • kumotun rangaistusmääräys- ja rikesakkolain mukaiset seuraamukset
 • sakon korotukset
 • sakon muuntorangaistukset
 • uhkasakot
 • kurinpitosakot
 • yhteisösakot
 • järjestyssakot
 • oheissakot
 • menettämisseuraamukset
 • EU-maissa tuomitut sakot ja menettämisseuraamukset
 • muussa pohjoismaassa tuomitut sakot
 • rikosvahinkokorvaukset
 • ylikuormamaksut
 • liikenteenharjoittajan seuraamusmaksut
 • seuraamusmaksut televisio- ja radiotoiminnan harjoittajalle
 • seuraamusmaksut teleyritykselle
 • päästöoikeuden ylitysmaksut
 • öljypäästömaksut
 • kilpailunrajoituksesta määrättävät seuraamusmaksut
 • tilaajavastuulain laiminlyöntimaksut tai korotetut laiminlyöntimaksut
 • laiminlyöntimaksut
 • finanssivalvontalain mukaiset rikemaksut
 • finanssivalvontalain mukaiset seuraamusmaksut
 • seuraamusmaksut hankintayksikölle
 • jätelain mukaiset laiminlyöntimaksut
 • työsopimuslain mukaiset seuraamusmaksut
 • sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain mukaiset seuraamusmaksut
 • kuitintarjoamislain mukaiset seuraamusmaksut
 • yhteisen kalastuspolitiikan vastaisesta teosta määrättävät seuraamusmaksut
 • yhteisen kalastuspolitiikan vastaisesta teosta määrättävät rikkomusmaksut
 • lähetettyjä työntekijöitä koskeva laiminlyöntimaksut
 • päästöoikeuden ylitysmaksut

Oikeusrekisterikeskuksen huolehtii edellä mainittujen saatavien täytäntöönpanosta ja käyttää muutenkin valtion puhevaltaa Oikeusrekisterikeskuksen täytäntöönpantavina oleviin seuraamuksiin liittyvissä asioissa.

Toimi näin

Pyydämme toimittamaan saatavan tiedot sakkoluettelolla, jos viranomaisen käytössä ei ole automaattista tiedonsiirtoa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOikeusrekisterikeskus
Palvelusta vastaaOikeusrekisterikeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Oikeusrekisterikeskus
Päivitetty: 10.9.2021