suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Mikkelin keskustassa on katujen varsilla pysäköintikiekkopaikkoja ja maksullisia pysäköintipaikkoja. Torin alla on maksullinen toriparkki.

Pysäköintivirhemaksu määrätään ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköimistä sekä joutokäyntiä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta. Valvontaa suoritetaan myös yksityisillä kiinteistöillä omistajan pyynnöstä.

Mikkelissä pysäköintivirhemaksu on 45 euroa. ...

Toimi näin

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksua tai rengaslukkoa koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Pysäköinti kadunvarsipaikoilla on maksullista yleensä ma-pe klo 8-17 ja la klo 8-15. Pysäköinnin hinta 1,40€/tunti.

Toistuvasti maksullisia paikkoja käyttäville on tarjolla kortteja, joilla pysäköintimaksun voi suorittaa tietyksi ajaksi etukäteen eikä tällöin tarvitse ostaa erillistä maksulippuja. Lisätietoja saa virastotalon asiointipisteestä.

Lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja kiekkopysäköintipaikkoja on keskustan läheisyydessä. Pysäköinnin alkamisaika on ilmaistava pysäköintikiekolla tai muulla selkeän yksiselitteisesti ymmärrettävällä tavalla. On myös tärkeää, että pysäköinnin alkamisaika ilmoitetaan vain yhdellä tavalla kerrallaan. Pysäköitäessä kiekkopaikalle tulee ilmoittaa pysäköinnin alkamisajaksi joko sen hetkinen tarkka kellonaika tai vaihtoehtoisesti pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti sen mukaan, kumpi on lähempänä edessä. Pysäköinnin alkaessa ilmoitettua aikaa ei saa muuttaa. Jos sallittu aika ei riitä, auto on siirrettävä toiseen paikkaan.

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa 30 päivän kuluessa antamispäivästä. Pakottavasta syystä voidaan tähän myöntää pidennystä. Mikäli maksua ei ole suoritettu määräajassa, se korottuu 14 eurolla. Kaikki tapaukset valokuvataan.

Mikäli kuljettaja katsoo saamansa pysäköintivirhemaksun aiheettomaksi, hänellä on maksuajan kuluessa oikeus esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Ohjeet ovat virhemaksulomakkeen kääntöpuolella.

Mikäli yksityinen kiinteistö tai osa siitä halutaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin, on asiasta tehtävä pyyntö pysäköintipalveluihin.

Mikkelin kaupungilla on sopimus kahden mobiilimaksuoperaattorin kanssa. Näihin järjestelmiin liittyneet voivat maksaa pysäköintimaksut sovelluksella eikä maksulippuja tarvita.

Tausta ja lainsäädäntö

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista. Yleisten alueiden pysäköintiä valvovat kunnalliset pysäköinnintarkastajat ja poliisi. Pysäköinnintarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun näiden kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta. Maksun suuruus vaihtelee kunnittain. Jos olet mielestäsi saanut sakon väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Pysäköinninvalvonta voi lukita auton renkaan, jos autosi on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai autollesi on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa. Useissa suurissa kaupungeissa toimii myös yksityisiä pysäköintilaitoksia, joilla on omat toimintaperiaatteensa ja sääntönsä.

Palvelun toteuttaa

Mikkelin kaupunki

Palvelusta vastaa

Mikkelin kaupunki
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 5.4.2022