suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Varkauden kaupunki

Pysäköinninvalvonta

  • Palvelu
  • Varkaus
  • Julkinen palvelu

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien säännösten noudattamista sekä määrätä pysäköintivirhemaksuja ja muita seuraamuksia pysäköintivirheiden ja joutokäyntirikkomusten johdosta.

Pysäköinnintarkastajat suorittavat valvontaa yleisillä alueilla sekä niillä yksityisillä alueilla joiden kanssa on tehty sopimus yksityisen alueen pysäköinninvalvonnasta. Kaupungis ...

Toimi näin

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksua tai rengaslukkoa koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Mikäli katsot saaneesi maksukehotuksen aiheettomasti, on sinulla maksuajan kuluessa oikeus esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Mikäli oikaisuvaatimus esitetään määräajan jälkeen, se voidaan jättää tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksessa tulee olla oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja osoite sekä lyhyt perustelu sille, miksi pysäköintivirhemaksu on aiheeton. Pysäköintivirhemaksu liitetään oikaisuvaatimuksen mukaan.

Virhemaksuista ovat vastuussa ajoneuvon kuljettajan lisäksi ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Tausta ja lainsäädäntö

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista. Yleisten alueiden pysäköintiä valvovat kunnalliset pysäköinnintarkastajat ja poliisi. Pysäköinnintarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun näiden kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta. Maksun suuruus vaihtelee kunnittain. Jos olet mielestäsi saanut sakon väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Pysäköinninvalvonta voi lukita auton renkaan, jos autosi on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai autollesi on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa. Useissa suurissa kaupungeissa toimii myös yksityisiä pysäköintilaitoksia, joilla on omat toimintaperiaatteensa ja sääntönsä.

Palvelun toteuttaa

Varkauden kaupunki

Palvelusta vastaa

Varkauden kaupunki
Tekstistä vastaa: Varkauden kaupunki
Päivitetty: 8.12.2021