suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Pysäköinninvalvonta

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Kangasalla pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista valvoo kaupungin pysäköinninvalvonta. Kaupungin pysäköinninvalvonnan lisäksi poliisi valvoo pysäköintiä. Pysäköinninvalvonnan avulla parannetaan liikenneturvallisuutta ja hyvää liikennekulttuuria sekä varmistetaan pysäköintipaikkojen riittävyys erityisesti keskustan alueella. Pysäköinninvalvonnalla edistetään myös katujen kunnossapitoa. Näkyvä valvonta ehkäisee pysäköintivirheitä jo ennalta. Pysäköinnintarkastajat myös neuvovat pysäköintiä koskevissa asioissa. Kangasalla ei ole käytössä pysäköintimaksuja, mutta keskustan alueella osassa pysäköintipaikoista on pysäköintikiekon käyttövelvollisuus ja aikarajoituksia.

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen aiheettomaksi, on oikeus tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä pysäköintivirhemaksussa näkyvässä internet-osoitteessa tai sähköisellä lomakkeella, jonka voi täyttää ja lähettää suoraan sähköisesti. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero, ajoneuvon rekisterinumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan.

Toimi näin

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksua tai rengaslukkoa koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Oikaisuvaatimukset pyritään käsittelemään 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Väärin pysäköity ajoneuvo.

Palvelu on maksullinen.

Pysäköintivirhemaksun suuruus Kangasalan kaupungissa on 40 euroa.

Tausta ja lainsäädäntö

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista. Yleisten alueiden pysäköintiä valvovat kunnalliset pysäköinnintarkastajat ja poliisi. Pysäköinnintarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun näiden kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta. Maksun suuruus vaihtelee kunnittain. Jos olet mielestäsi saanut sakon väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Pysäköinninvalvonta voi lukita auton renkaan, jos autosi on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai autollesi on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa. Useissa suurissa kaupungeissa toimii myös yksityisiä pysäköintilaitoksia, joilla on omat toimintaperiaatteensa ja sääntönsä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 23.4.2020