suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Vaasassa rakentamiseen liittyvät luvat haetaan rakennusvalvonnasta.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan kirjallisesti.

Purkuluvan hakemiseen tarvitaan:

1. Purkulupahakemus (1 kpl)

2. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, esim. lainhuuto tai kopio kauppakirjasta/vuokrasopimuksesta

3. Asemapiirros, johon on merkitty purettava rakennus (3 kpl)

4. Valokuvia purettavasta rakennuksesta

5. Selvitys naapurien kuulemisesta

6. Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee suostumus hankkeeseen, mikäli kyseessä on asunto-osakeyhtiö tai –osuuskunta.

Tarvittaessa voidaan pyytää muitakin selvityksiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Purkulupa on voimassa kolme (3) vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 18.6.2020