suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen purkamiseen tarvitset purkamisluvan. Uudisrakentamisen yhteydessä sinun ei tarvitse hakea lupaa erikseen.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Hae purkamislupaa ensisijaisesti sähköisellä lupapalvelulla. Mikäli et voi käyttää sähköistä palvelua, hae purkamislupa Rakennus-/toimenpidelomakkeella (huom. kirjallisen hakemuksen kustannuksiin lisätään skannausmaksu). Mikäli aiot purkaa myös esim. talousrakennukset, muista hakea samalla lupa kaikille purettaville rakennuksille.

Selvitä etukäteen, ettei purettava rakennus tai sen osa ole historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas tai alueella, jolla kulttuurihistorialliset tai maisemallisesti arvot voivat vaikuttaa purkamisluvan myöntämiseen ja ole tarvittaessa yhteydessä rakennusvalvontaan.

Ilmoita purkamisluvan vireille tulosta naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Rakennusvalvonta määrittelee tarvittaessa tiedotettavat ja kuultavat naapurit (esim. kapean puistosuikaleen takana oleva naapuri). Ilmoita erityisesti naapureille, joiden asuinympäristöön hankkeella voi olla vaikutuksia (esim. näkymät).

Liitä hakemukseesi selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä sekä purkutöiden vastaavan työnjohtajan hakemus ja suostumus tehtävään.

Kysy lisätietoja ja neuvoja sähköisellä asiointipalvelulla tai rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta. Toimi ja hanki kaikki liitteet ohjeiden mukaisesti.

Rakennusten purkamisessa ota huomioon maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen määräykset.

Älä aloita purkutyötä ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen 14 päivän valitusajan jälkeen. Ilmoita töiden aloittamisesta rakennusvalvontaan. Purkutöissä ota huomioon mahdolliset asbestityön aiheuttamat vaatimukset (asbestilainsäädäntö).

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Luvan myöntäminen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä, eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

Et tarvitse purkamislupaa, jos voimassa oleva rakennuslupa, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.


Käsittelyaika

Lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Luvan käsittely kestää 2 - 4 viikkoa lupahakemusten määrästä (vuodenajasta) ja lupa-asiakirjojen valmiudesta riippuen.

Voimassaoloaika

Purkulupa on voimassa kolme vuotta luvan antopäivästä lähtien.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Palvelun toteuttaa

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun kaupunki
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 22.11.2023