suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mynämäen kunta

Purkamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Mynämäki
  • Julkinen palvelu

Vanhan rakennuksen purkamiseen tarvitaan kaava-alueella tai rakennuskieltoalueella purkamislupa ellei se kohdistu uuden rakennusluvan käsittelyn yhteyteen.

Purkamisilmoitus on tehtävä asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, mihin ei tarvita varsinaista purkamislupaa. Ilmoitus on tehtävä 30 päivää ennen purkutyön aloittamista.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Vaikka lupaa ei tarvittaisi, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloittamista.

Palvelu on maksullinen.

Asiointikanavissa on linkki Mynämäen kunnan teknisen osaston taksoihin.


Määräaika

Kirjallinen ilmoitus rakennusvalvontaan on tehtävä 30 pv ennen purkamistyön aloittamista. Mainitun ajan kuluessa kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää luvanhakemista ilmoituksen sijasta mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Käsittelyaika

Purkamisluvan /-ilmoituksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMynämäen kunta
Palvelusta vastaaMynämäen kunta
Alue Mynämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mynämäen kunta
Päivitetty: 30.10.2020