suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sonkajärven kunta

Purkamislupa ja -ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sonkajärvi
  • Julkinen palvelu

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jossa on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Jos purkamislupaa ei tarvita, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta ilmoitettava kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista. Purkamisluvan tarpeellisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta.

Lisätietoja luvan myöntämisen edellytyksistä ja hakemisesta saa rakennusvalvonnasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSonkajärven kunta
Palvelusta vastaaSonkajärven kunta
Alue Sonkajärvi
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Sonkajärven kunta
Päivitetty: 13.10.2020