suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Purkamislupa ja -ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Purkamishakemusta käsitellessään rakennustarkastaja voi vaatia hakijaa toimittamaan asiantuntijaselvityksen rakennuksen historiallisesta ja rakennustaiteellisesta arvosta sekä rakennuksen kunnosta. Lisäksi voidaan edellyttää purkamissuunnitelman laatimista ennen purkutyöhön ryhtymistä. Liperin kunnassa rakennustarkastaja käsittelee purkamislupahakemukset.

Toimi näin

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Palvelu on maksullinen.

Purkamisluvan hinta määräytyy rakennusvalvonnan taksojen mukaisesti. Taksat tarkastetaan vuosittain.


Määräaika

Purkamislupaa on haettava riittävän ajoissa ennen hankkeeseen ryhtymistä ja purkamisilmoitus on tehtävä 30 vrk ennen purkutyön aloittamista.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 3-5 viikkoa hakemuksen ollessa puutteeton. Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen, valitusaika 14 vuorokautta päätöksen antamisesta.

Voimassaoloaika

Purkamislupa on voimassa kolme vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 16.11.2021