suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Puheterapiapalvelut

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.

Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten palveluihin, mutta myös perusopetuksessa toimii puheterapeutteja. Puheterapiaa voidaan antaa lapsellesi, jos hänellä on äännevirhe tai kielellinen kehitys on viivästynyt. Joskus puheterapiaa tarvitaan osana ...

Toimi näin

Lapsesi voi saada puheterapiaa lääkärin, neuvolan, päivähoidon tai kouluterveydenhuollon suosituksesta, arvion puheterapian tarpeesta tekee puheterapeutti. Mikäli olet huolissasi lapsesi puheen kehityksestä, ota asia puheeksi neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa.

Lähettävä taho ohjeistaa sinua, miten puheterapian aika varataan. Yhteydenotto muissa puheterapian asioissa tapahtuu ottamalla yhteyttä puheterapeuttiin puhelimitse.

Jos olet aikuinen, ota yhteyttä hoitavaan yksikköösi saadaksesi arvion puheterapiaa varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Huoli lapsen puheenkehityksestä tai vuorovaikutuksesta voi nousta vanhemmilla tai lapsen muussa toimintaympäristössä, kuten päivähoidossa tai neuvolassa.

Puheterapeutin vastaanotolle tullaan yleensä terveydenhoitajan tai lääkärin tekemän arvion perusteella tai koulun erityisopettajan ohjaamana. Joskus päivähoidon henkilökunta tai lapsen vanhemmat ottavat suoraan yhteyttä puheterapeuttiin. Aikuisneurologiset asiakkaat tarvitsevat lääkärin arvion palvelun tarpeesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 29.5.2023