suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Puheterapia on puheen, kielen, kommunikaation, nielemisen ja äänen kuntoutusta. Puheterapiassa annetaan myös yleistä neuvontaa kommunikaatiohäiriöistä. Ensimmäisellä puheterapiakäynnillä arvioidaan mahdollinen terapian tarve, sen pituus ja aloitusajankohta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi neuvolaan tai kouluterveydenhoitoon (lapset) tai terveyskeskukseen (aikuiset).

Kenelle ja millä ehdoin

Puheterapiaan tarvitaan aina lääkärin lähete. Työikäisille ja ikäihmisille lähete tehdään omalta terveysasemalta tai esimerkiksi sairaalapalveluista. Lapset ja nuoret saavat lähetteen joko neuvolalääkäriltä tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriltä.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023