suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • 18 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Puheterapia on lapsi-, nuori- ja aikuisasiakkaiden puheen, kielen, äänen ja kommunikoinnin häiriöiden, kasvojen ja suun alueen sensomotoristen toimintahäiriöiden sekä syömis- ja nielemisvaikeuksien tutkimista, kuntoutusta ja ohjausta. Puheterapiaresurssit on priorisoitu alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskuntoutukseen ja vaikeuksien ennaltaehkäisyyn.

Alle 3-vuotiaat saavat arvion ja tarvittaessa kun ...

Toimi näin

Ota yhteyttä puheterapeuttiin tai kysy omalta neuvolan terveydenhoitajaltasi.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan palvelutarvetta selvitetään ja seurataan Lasten kuntoutustyöryhmässä ja arviokäynneillä. Asiakkaan odotuksia ja palvelutarvetta selvitetään myös alkuhaastattelulla, ja asiakkaan omat toiveet otetaan huomioon. Asiakkaalle annetaan palautekysely palvelusta.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Palvelun toteuttaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 19.12.2023