suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Puhelinasiointi

Sosiaaliasiamies

Vastuuorganisaatio: Pyhtään kunta
Asiointikieli: suomi
Alue: Pyhtää

Sosiaaliasiamies ohjaa ja neuvoo asiakasta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa hän avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamies toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Hän seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskus Socom tuottaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaiset sosiaaliasiamiehen palvelut Pyhtään kunnalle.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on lain mukaan:

oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää

velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot

oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista

oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa

oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä

oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja

oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta


Yhteystiedot

Puhelin
+358 407287313
(pvm/mpm)
Aukioloajat
Puhelinaika
maanantai - tiistai 12.00 - 15.00
keskiviikko - torstai 9.00 - 11.00

Käytön tuki

Puhelinasioinnin käytön tuki: sirkku.bilaletdin@socom.fi

Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä puhelinasiointi on käytössä.