suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Porotilan luovutuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Porotilalain 26 §:n (590/1969) mukaisten rajoitusten alaisen porotilan tai sen osan luovutukseen (kauppa, lahja, ositus, jako, vaihto, vuokraus) on hankittava ELY-keskuksen lupa. Jos et hae luovutuslupaa, katsotaan luovutus lain nojalla mitättömäksi.

Toimi näin

Toimita kirjallinen vapaamuotoinen luovutuslupahakemus ELY-keskukselle (Lappi tai Pohjois-Pohjanmaa) tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, minkä alueella porotila sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toimittaa hakemuksen lausunnon kera edelleen ELY-keskukselle. Voit hyödyntää myös ELY-keskuksen hakemuspohjaa.

Toimita luovutuslupahakemuksen liitteenä luovutuksen ehdot osoittava asiakirja (esikauppakirja, lahjakirja, ositussopimus, perinnönjakokirja tms.), mistä tulee ilmikäydä syyt luovutukselle.

Jos aiot myydä porotilan tai sen osan, mutta sinulla ei ole tiedossa ostajaa, tulee sinun ennen lupahakemuksen vireille laittamista luotettavasti selvittää mahdolliset ostajaehdokkaat porotalouden piiristä. Sinun tulisi ilmoittaa myyntihalukkuudesta kirjallisesti tai suullisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja paikallisen paliskunnan poroisännälle. Tilan myynnistä tulisi julkaista myynti-ilmoitus paikallislehdessä ja/tai internetissä. Ilmoituksessa tulisi mainita, että kaupan kohde on porotila tai sen osa. Liitä kopio lehdessä ja/tai internetissä julkaistusta porotilan tai sen osan myynti-ilmoituksesta luovutuslupahakemukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Niiden, jotka omistavat porotilalain 26 §:n (590/1969) mukaisten luovutus -rajoitusten alaisen porotilan, tulee hakea lupa luovutukselle. Mikäli olet epävarma, onko omistamasi porotila luovutusrajoitusten alainen, kannattaa tutkia kiinteistön rasitustodistus tai kiinteistörekisteriote, löytyykö sieltä porotilalain 26 §:n (590/1969) mukainen rajoitusmerkintä. Viime kädessä voit varmistaa asian ELY-keskuksesta.

Mikäli luovutuksensaajana on poronhoitoalueella asuva yksityinen henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa poronhoidosta, luovutuslupa myönnetään. Kun kyseessä on muu kuin edellä tarkoitettu henkilö, luovutuslupa myönnetään vain erityisistä syistä.


Käsittelyaika

Keskimäärin kuukaudesta kahteen. Varaudu siihen, että hakemusasiakirjoista pyydetään lausunto kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta sekä Paliskuntain yhdistyksestä, mikä vaikuttaa käsittelyaikaan.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi, ellei päätöksessä ole toisin mainittu.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.8.2020