suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen investointituki

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen tuella voit kehittää ja ylläpitää tilojen tuotanto- ja asuinolosuhteita. Porotalouden harjoittajana voit hakea tukea porotaloudessa tarpeellisiin investointeihin, jotka lisäävät tehokkuutta, parantavat laatua tai helpottavat sopeutumista uusiin olosuhteisiin. Voit hakea myös asunnonrakentamistukea, joka parantaa poro- tai luontaiselinkeinotilan asunto-oloja. Yk ...

Toimi näin

 1. Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä Lapin ELY-keskukseen
 2. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat sinua hakemuksen tekemisessä.
 3. Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua organisaatiosi nimissä Hyrrä-palveluun tai olet antanut toiselle henkilölle riittävät oikeudet toimia organisaatiosi nimissä Hyrrä-palvelussa.
 4. Täytä sähköinen hakemus ja liitä tarvittavat liitteet
 5. Allekirjoita ja lähetä hakemus käsittelyyn.

Hakemukselle tarvittavat liitettävät lomakkeet:

Luottolupaus, lomake 3549L

Valtiontakaushakemus, lomake 3562.

Liiketoimintasuunnitelma, lomake 3547

Jos haet tukea paperilomakkeella: Tukihakemus, Porotalouden ja luontaiselinkeinojen investointituki, lomake 3561

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 16.1.–15.4.
 • 16.4.–15.6.
 • 16.6.–15.9.
 • 16.9.–15.1

Kenelle ja millä ehdoin

Tuen saamisen ehdot ovat:

 • omistat vähintään 80 eloporoa
 • olet 18-65-vuotias
 • sinulla on riittävä ammattitaito
 • asut poronhoitoalueella.

Jos olet alle 40-vuotias ja omistat 50-79 eloporoa, voit hakea tukea porojen ja maastoajoneuvojen hankintaan. Tuen saadaksesi sinun on työskenneltävä 60 paliskunnan hyväksymää työpäivää kolmen poronhoitovuoden aikana.

Jos olet täyttänyt 60 vuotta, et voi enää saada tukea asuinrakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaukseen.

Porotalouden harjoittajalle voidaan myöntää tukea porotaloudessa tarpeellisiin investointeihin, jotka lisäävät tehokkuutta, parantavat laatua, turvaavat toimintaedellytyksiä tai helpottavat elinkeinon sopeutumista uusiin olosuhteisiin tai vaatimuksiin. Tukea voidaan myöntää sekä irtaimen että kiinteän omaisuuden hankintaa koskeviin investointeihin. Vastaaviin tarkoituksiin voidaan myöntää tukea myös muun luontaiselinkeinon harjoittamisessa tarpeellisiin investointeihin.

Asunnonrakentamistukea voidaan myöntää porotalouden tai muun luontaiselinkeinon harjoittajalle investointiin, jonka tarkoituksena on porotaloustilan tai luontaiselinkeinotilan asunto-olojen parantaminen. Asunnonrakentamistuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen kohteena olevaa asuntoa käytetään hakijan, tämän perheenjäsenten tai tilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä elinkeinon harjoittamisesta luopuvan henkilön vakinaisena asuntona, jos luopuja on tällöin pidättänyt itselleen oikeuden asua tilalla. Asunnon tulee olla kooltaan ja varustelultaan tarkoituksenmukaisessa suhteessa edellä tarkoitettuun käyttötarkoitukseen sekä sijaita elinkeinon harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi tuen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon asuinrakennuksen vaatimat tie-, sähköistys- ja vesihuoltojärjestelyt.

Paliskunnalle voidaan myöntää tukea investointiin, joka on tarpeellinen poronhoitoon liittyvän tehtävän suorittamiseksi, joka poronhoitolaissa säädetään paliskunnan velvollisuudeksi tai joka muuten on paliskunnan poronhoidossa tarpeen.

Palvelun toteuttaa

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 11.11.2022