suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Poikkeuslupa yötyöhön

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työaikalaissa yötyöllä tarkoitetaan kello 23:n ja 6:n välisenä aikana tehtävää työtä. Yötyötä saa teettää työaikalaissa mainituissa töissä ja tilanteissa. Muissa tilanteissa työantajan tulee hakea työn teettämiseen yöllä poikkeuslupa.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on oikeus antaa määräämillään ehdoilla työnantajalle lupa teettää yötyötä työssä, jossa työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt sitä vaativat. Poikkeuslupaa voi hakea esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijän työaika sijoittuu vain ajoittain tai vähäiseltä osin yöaikaan, eikä kysymyksessä ole työ, jota voidaan tehdä yöllä suoraan työaikalain nojalla.

Luettelo töistä, joissa yötyötä voi teettää ilman poikkeuslupaa löytyy työaikalain 26 §:stä. Työehtosopimusten työajan sijoittamista koskevat määräykset voivat rajoittaa tai laajentaa luetteloa.

Toimi näin

Hae yötyölupaa kirjallisella hakemuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Voit käyttää hakemiseen Yötyölupahakemus-lomaketta.

Toimita kirjallinen selvitys työntekijöiden kuulemisesta yötyölupahakemuksen mukana.

Toimita hakemus liitteineen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta lisätietoa työsuojeluviranomaisilta haettavista poikkeusluvista.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeusluvan voi saada työhön, jossa työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt vaativat työn tekemistä yötyönä. Kirjallisessa lupahakemuksessa on yksilöitävä ne perusteet, joilla yötyölupaa haetaan.

Työnantajan on varattava työntekijöiden edustajalle (luottamusmies/luottamusvaltuutettu tai näiden puuttuessa työsuojeluvaltuutettu) tilaisuus tulla kuulluksi poikkeuslupahakemuksesta. Jos työpaikalla ei ole edellä mainittua edustajaa, on kuulemismahdollisuus varattava kaikille työntekijöille, joita yötyöhakemus koskee.

Työnantajan on tarvittaessa työsuojeluviranomaisen pyynnöstä ilmoitettava tälle säännöllisesti teettämästään yötyöstä.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Toimita yötyölupahakemus hyvissä ajoin ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkua. Poikkeuslupaa ei myönnetä takautuvasti.

Käsittelyaika

30 vuorokautta siitä, kun viimeinen lupaan liittyvä selvitys on saapunut Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika määrätään poikkeuslupapäätöksessä. Yötyölupahakemuksessa on määriteltävä, mille ajalle lupaa haetaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019), 8 § yötyö 39 § poikkeuslupa

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 1.4.2022