suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Poikkeuslupa säännöllisestä työajasta poikkeamiseen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Poikkeavasta viikoittaisesta työajasta voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Jos työ on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi määräämillään ehdoilla myöntää työnantajalle luvan poiketa säännöllisestä työajasta. Vastuualue voi antaa luvan järjestää työaika jaksotyöaikana sellaisissakin töissä, joita ei ole mainittu työaikalain jaksotyöaikaa koskevassa säännöksessä, jos se on välttämätöntä.

Toimi näin

Hae poikkeuslupaa kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Liitä hakemukseen työntekijöiden edustajan lausunto. Toimita hakemus liitteineen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeusluvan saamisen edellytyksenä on se, että työ on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokauden kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön.

Työnantajan on varattava työntekijöiden edustajalle (luottamusmies/luottamusvaltuutettu tai näiden puuttuessa työsuojeluvaltuutettu) tilaisuus tulla kuulluksi lupahakemuksesta. Jos työpaikalla ei ole edellä mainittua edustajaa, kuulemismahdollisuus on varattava kaikille työntekijöille, joita lupahakemus koskee.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Toimita lupahakemus Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkua.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 30 vuorokautta siitä, kun kaikki lupahakemukseen vaadittavat asiakirjat ovat saapuneet Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika määrätään poikkeuslupapäätöksessä. Lupahakemuksessa on määriteltävä, mille ajalle lupaa haetaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Työaikalaki (605/1996), 7 § jaksotyöaika

Työaikalaki (605/1996), 14 § poikkeuksellinen säännöllinen työaika

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 14.9.2020