suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Poikkeuslupa alle 14-vuotiaan työhön esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Alle 14-vuotias nuori saa työskennellä Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen myöntämällä poikkeusluvalla tilapäisenä esiintyjänä tai avustajana esimerkiksi taide- tai kulttuuriesityksissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Toimi näin

Hae poikkeuslupaa lomakkeella Poikkeuslupahakemus alle 14-vuotiaan osallistuminen kuvaus-, esiintymis- tai vastaaviin töihin. Merkitse hakemukseen huolellisesti työnantajan ja työpaikan sekä niiden nuorten tiedot, joille haet poikkeuslupaa. Kerro lisäksi, milloin ja mihin kellonaikaan työ on suunniteltu tehtäväksi sekä perustele, miksi töihin otetaan alle 14-vuotias.

Kuvaa hakemuksessa työolosuhteita sekä taukojen, kuljetusten ja ruokailujen järjestäminen sekä selvitetyt työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät. Selvitä lisäksi, onko työhön huoltajien suostumus, onko koulun kanssa sovittu tarvittavista poissaoloista ja onko varmistettu, että nuorelle tulee vähintään 14 tunnin keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa. Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä eikä työsuojeluvaltuutettua, liitä huoltajien kirjallinen suostumus hakemukseen.

Pyydä työntekijöiden edustajaa kirjaamaan hakemukseen perusteltu näkemys siitä, puoltaako hän hakemuksen myöntämistä.

Allekirjoita hakemus ja toimita se mahdollisine liitteineen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta. Voit esittää hakemuksessasi toiveen, haluatko päätöksen kirjepostilla vai sähköpostilla. Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta löydät myös lisätietoa nuoren työntekijän työsuhteesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Alle 14-vuotiaan nuoren työhön pitää olla erityinen syy, ja työ ei saa vaarantaa nuoren turvallisuutta eikä haitata hänen terveyttään, kehitystään tai koulunkäyntiään. Koulunkäyntiin ja työskentelyyn käytetyn ajan jälkeen nuorelle on jäätävä vähintään 14 tunnin keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa. Nuoren huoltajan on annettava suostumus työskentelyyn.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Poikkeuslupa on haettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Työtä ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Käsittelyaika

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa ratkaisun poikkeuslupahakemukseen viimeistään kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa lupapäätöksessä mainitun ajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki nuorista työntekijöistä 998/1993 15 §

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 18.1.2021