suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Poikkeukselliset tilanteet ympäristöluvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että aiheutuu

  • tilanne, jonka vuoksi ympäristölupaa tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetukse ...

Toimi näin

Ilmoita poikkeuksellisesta tilanteesta viipymättä ELY-keskukseen vastuuvalvojalle tai puhelinvaihteeseen. Poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole erillistä ilmoituslomaketta.

Toimita viipymättä ilmoituksen jälkeen ELY-keskukselle suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana. Lähetä suunnitelma ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse tai ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

ELY-keskus tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa annetaan tarpeelliset määräykset toiminnan palauttamiseksi lain ja luvan mukaiseksi sekä tilanteesta aiheutuvan haitan ja vaaran poistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päätöksessä asetetaan määräaika, johon mennessä tämä on tehtävä.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusvelvollisuus koskee ympäristöluvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa. Ilmoitus tehdään ELY-keskukselle, jos ympäristölupa toimintaan on myönnetty aluehallintovirastossa (AVI).

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 28.6.2022