suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Poikkeamislupa

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan hakemiseen voit tietyissä tilanteissa tarvita poikkeamispäätöksen kunnalta.

Tarvitset poikkeamispäätöksen:

• lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen

• asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiseen

• rantavyöhykkeelle rakentamisesta alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Myönteisen poikkeamispäätöksen jälkeen sinun tulee hakea erikseen rakennuslupaa kahden vuoden kuluessa.

Toimi näin

Hae poikkeamispäätöstä Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Poikkeamishakemus -lomakkeella ja toimita hakemuksesi Oulun kaupungin kirjaamoon.

Liitä hakemukseesi selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan tai tonttiin (lainhuutotodistus, maanvuokrasopimus, oikeaksi todistettu kauppakirjan jäljennös, tms.) sekä asemapiirros naapurien allekirjoituksilla.

Tilaa naapuriluettelo sijaintikartalla Ympäristötalon asiakaspalvelupisteestä. Naapurien kuuleminen tehdään naapuriluettelon mukaisesti. Kuulemisen tekee hakija tai kaupunki. Jos kaupunki tekee naapurien kuulemisen, hakijalta peritään kuulemisesta kaupungille aiheutuneet kustannukset.

Jos rakennuspaikan ajoliittymä tulee yleiseltä tieltä, hae liittymälupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Rakentamisen ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittavien piirrosten tai muiden liitteiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti.

Keskustele ennen hakemuksesi jättämistä asemakaavoituksen lupavalmistelijoiden kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamispäätöstä voi hakea rakennuspaikan omistaja tai haltija. Poikkeamispäätöksestä peritään taksan mukainen maksu.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut linkistä "Rakennusvalvonnan hinnastot".

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 17.5.2021