suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Vesilahden kunnassa on voimassa ympäristönsuojelumääräykset, joiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksessa hakemuksesta luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Toimi näin

Poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä voidaan hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Hakemus liitteineen toimitetaan Vesilahden kunnan kirjaamoon.


Voimassaoloaika

Poikkeaminen voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevana.

Palvelun toteuttaa

Vesilahden kunta

Palvelusta vastaa

Vesilahden kunta
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 6.3.2023