suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Poikkeaminen eräiden luontotyyppien suojelusta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Vesilaki kieltää pienvesien luonnontilan vaarantamisen. Toimenpiteestä vastaava voi hakea aluehallintovirastolta (AVI) poikkeusta kiellosta.

Vesilain nojalla suojeltuja pienvesiä ovat luonnontilaiset:

  • enintään 10 hehtaarin suuruiset fladat ja kluuvijärvet
  • lähteet
  • norot muualla kuin Lapin maakunnassa
  • enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet ja järvet.

Fladalla ja kuuvijärvellä tarkoiteta ...

Toimi näin

Poikkeamishakemus tehdään aluehallintovirastolle lupahakemuksen yhteydessä tai erillisenä. Hakemus voidaan tehdä sähköisesti ympäristöasioiden lupapalvelussa.

Jos olet perustamassa uusiutuvan energian tuotantolaitosta ja hankkeeseesi liittyy aluehallintovirastolta haettava ympäristölupa, voit hakea myös poikkeusta vesiluontotyyppien suojeluun osana Luvat ja valvonta -palvelun ympäristölupa-asiointia.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeaminen pienveden luontotyypin suojelusta on mahdollista myöntää hakemuksesta, jos vesiluontotyypin suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu.

Poikkeamisen myöntöedellytysten arvioinnissa tarvitaan yksityiskohtaisia tietoja kohteen ominaisuuksista ja vastaavien muiden pienvesien yleisyydestä. Usein tarkastelualueena on kunta tai maakunta. Hakija vastaa hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavien tietojen hankkimisesta ja toimittamisesta.

Poikkeamisen myöntämisestä löytyy runsaasti lupaviranomaisten päätöksiä ja oikeuskäytäntöä. Fladoja koskevasta poikkeusluvasta on korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu 25.1.2001 (KHO:2001:8).

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 13.9.2021