suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Geologian tutkimuskeskus - GTK

Pohjaveden saatavuus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Geologisilla selvityksillä ja mallinnuksilla saadaan merkittävää uutta tietoa ja varmuutta pohjavesialueiden geologisesta rakenteesta ja hydrogeologisista olosuhteista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa

• Vedenhankinnan tehostamisessa ja uusien vedenhankintapaikkojen identifioinnissa

• Maankäytön suunnittelussa

• yhdyskuntien vedenhankinnan ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisessa

• Pohjaveden suojelussa, pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksissa ja tulevaisuuden riskien arvioinnissa (kuten ilmastonmuutokseen sopeutuminen)

Palvelut koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

• Pohjavesialueen rakenneselvitys

• 3D rakennemallinnus ja pohjaveden virtausmallinnus

• Pohjavesialueen haavoittuvuusanalyysi

• Hydrogeologiset tutkimukset

Toimi näin

Yhteydenotto pohjavesi@gtk.fi sähköpostin kautta.

Toiminnanharjoittajan lupakäsittelyihin liittyvien pohjavesiselvitysten tarpeesta saa tietoa ympäristöviranomaiselta (kunta tai ELY-keskus)

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Palvelun hinta määräytyy selvitettävän alueen pinta-alan ja tarvittavien palveluiden mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaGeologian tutkimuskeskus - GTK
Palvelusta vastaaGeologian tutkimuskeskus - GTK
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Geologian tutkimuskeskus - GTK
Päivitetty: 18.2.2020