suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Pidennetty oppivelvollisuus

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Jos lapsesi on vaikeasti vammainen, hän kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Tällaisia lapsia ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapselle annettava esiopetus voi ke ...

Toimi näin

Ota asia puheeksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai neuvolan henkilökunnan kanssa. Usein lapselle tehdään tarkempia tutkimuksia asian selvittämiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Pidennetyn oppivelvollisuuden ja samalla kertaa tehtävän erityisen tuen päätöksen perusteluina tulee olla psykologinen tai lääketieteellinen lausunto, josta tulisi käydä ilmi asiantuntijan näkemys vammaisuuden asteesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Mikkelin kaupunki

Palvelusta vastaa

Mikkelin kaupunki
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 13.8.2021