suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Petoeläinvahinkojen korvaaminen / henkilövahinko

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valtiokonttori korvaa suurpetojen aiheuttamat henkilövahingot riistavahinkolain (105/2009) perusteella.

Suurpetoja ovat:

  • karhu
  • susi
  • ahma
  • ilves.

Valtiokonttorin maksamasta korvauksesta vähennetään ne korvaukset, jotka saat oman vakuutuksen tai muun lainsäädännön perusteella.

Toimi näin

Ilmoita suurpedon aiheuttamasta henkilövahingosta viipymättä vahinkopaikkakunnan poliisille, joka toimittaa vahinkopaikalla poliisitutkinnan ja tekee vahinkotapahtumasta poliisi-ilmoituksen.

Jätä korvaushakemus Valtiokonttorille kuukauden kuluessa vahingoittunutta henkilöä hoitaneen lääkärin antaman lausunnon ajankohdasta.

Korvaushakemukseen on liitettävä poliisi-ilmoitus sekä vahingoittunutta henkilöä hoitaneen lääkärin lausunto ja selvitys vahingosta aiheutuneista hoito- ja muista kustannuksista.

Korvaushakemuksen tulee sisältää selvitys korvauksen hakijan mahdollisuudesta saada vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvaus maksetaan henkilölle, jolle suurpeto on aiheuttanut henkilövahingon eli vamman tai taudin. Korvauksena maksetaan myös ne menetykset, jotka ovat aiheutuneet siitä, että suurpeto on surmannut ihmisen.

Palvelun toteuttaa

Valtiokonttori

Palvelusta vastaa

Valtiokonttori
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 14.2.2022