suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Petoeläinvahingot

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tee ilmoitus suurpedon (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamasta vahingosta välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Näin vahinko voidaan todeta ja arvioida mahdollisimman nopeasti. Laukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella (YTA) maaseutuviranomaisena toimii Laukaan kunnan maaseututoimi. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Toivakka ja Uurainen.

Maaseututoimen petoeläinvahinkovastuuhenkilö tekee maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja arvioi vahingon sekä laatii vahinkoa koskevan arviokirjan. Maastotarkastuksessa on yleensä läsnä korvauksen hakija sekä riistanhoitoyhdistyksen edustaja.

Petoeläinvahinkolomakkeet käsitellään ja korvaukset maksetaan aina korvauksenhakijan kotikunnan mukaan. Maastotarkastuksen tekee yleensä tapahtumapaikan maaseutuviranomainen.

Toimi näin

Tee ilmoitus suurpedon aiheuttamasta vahingosta välittömästi Laukaan kunnan maaseututoimelle puhelimitse tai sähköpostilla (maaseutu@laukaa.fi). Myös Ruokaviraston lomakkeella 131 voit ilmoittaa vahingon sekä hakea korvausta viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista. Korvaushakemus on jätettävä kuukauden kuluessa. Korvaushakemuksia voi olla samalla hakijalla useita (esim. mehiläisvahingot), mutta ne käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja sillä yhteistoiminta-alueella, jossa korvauksenhakijan kotikunta sijaitsee.

Löydät lomakkeen 131 Ruokaviraston verkkosivuilta (Ruokavirasto.fi ). Palauta lomake postitse (Laukaan kunta, Maaseututoimi, Kantolantie 10a, 41340 Laukaa) tai skannattuna sähköpostitse (maaseutu@laukaa.fi). Voit asioida myös Laukaan maaseututoimen toimipisteessä (Laukaan Akro, 2. kerros).

Korvaukset maksetaan maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Mikäli korvauksia ei voida maksaa täysimääräisenä, jokaiselta korvauksen hakijalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina voidaan korvata:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
  • porovahingot porolle poronhoitoalueella

Viljelysvahingoista voidaan korvata enintään menetetyn sadon arvoa vastaava määrä sekä vahingoittuneiden puutarha- ja taimitarhakasvien käypää arvoa vastaava määrä. Maaseutuvirasto antaa vuosittain määräyksen vahinkojen kohteena olleiden viljelys-, puutarha- ja taimitarhakasvien yksikköhinnoista ja normisadoista.

Eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Eläinvahingoista voidaan korvata:

  • kotieläimelle tai muulle eläimelle aiheutunut vahinko enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo tai
  • vahingoittuneelle eläimelle enintään eläinlääkintäkustannuksia ja menetetyn tuoton arvoa vastaava määrä eläimen tai hunajan käypään arvoon asti

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Toivakka, Uurainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021